Egyéb hír

“Hogy mindnyájan egyek legyenek” – a keresztény egységről az ökumené jegyében

Az ökumenikus imahét a keresztény egyházak közös imahete, amelyet évről évre januárban rendeznek meg világszerte. Az imahét Paul Wattson (1863–1940) anglikán paphoz fűződik, aki 1908. január 18–25. közötti imanyolcadra hívta a keresztény hitű embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A keresztények közötti egység keresése volt a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) egyik fő…
Tovább…

Hívom a családokat 2018 januárjában – Bíró László püspök levele

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll! Bíró László püspök levele: Folytatom azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9. Világtalálkozójára felkészítő lelkipásztori útmutató összeállításánál. A család hivatása. Sokan…
Tovább…

Ferenc pápa az iskola és a családok szövetségéről

Ferenc pápa az iskola és a család közötti szövetség újrakötését hangsúlyozta beszédében, amikor 2018. január 5-én fogadta az Olasz Katolikus Tanárok Szövetségének képviselőit. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a pedagógusoknak olyan gyerekek formálásában kell közreműködniük, akik érdeklődők és nyitottak az őket körülvevő valóságra, képesek a törődésre és a gyengédségre, ugyanakkor mentesek…
Tovább…

A szentségek felvételének útjai – a katekumenátus

Országszerte tartanak a katekumen foglalkozások a katolikus plébániákon, melyekre folyamatosan várják azoknak a 14. életévüket betöltött fiataloknak és felnőtteknek jelentkezését, akik mélyítenék hitbéli tudásukat, szeretnék jobban megismerni az Egyház tanítását és szeretnének szentségekhez járulni (keresztség, szentáldozás, bérmálás). A katekumenátus a felnőttkorban megtért, vagy az Egyháztól eltávolodott és oda visszatérni vágyó…
Tovább…

Fehérváry Jákó OSB a házszentelés hagyományáról

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Mire való ez a szokás, miért jó házszentelőt tartani? A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására…
Tovább…

Németh István diakónus beszámolója a Fiatalok Európai Találkozójáról, Bázelből

December 28. és január 1. között, immár negyvenedik alkalommal rendezték meg a svájci Bázelben az európai fiatalok Taizé találkozóját. A húszezer fiatal között több mint négyszázan voltak magyarok, köztük a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből is. A fiatalok délelőttönként a fogadó egyházközségek híveivel együtt imádkoztak. Délben Bázel templomaiban gyűltek össze, délutánonként és esténként…
Tovább…

Palánki Ferenc megyéspüspök: Jézus csak ahhoz az egyetlen dologhoz ragaszkodott, hogy családba szülessen

Ha úgy tudnánk élni, hogy összefogunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk a többiekért, a ránk bízottakért, a szeretteinkért, akkor a mi életünkben is világra jönne az isteni szeretet – vallja a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye püspöke. Palánki Ferenc katolikus püspök a vele készített interjúban arról is őszintén beszélt, hogy fiatalon segédmunkásként is…
Tovább…

A feldíszített karácsonyfa Jézus Krisztus jelenléte nélkül csak fenyőfa – Felföldi László atya, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjének karácsonyi üzenete

“Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” Lk 2,11 Azért ünnepeljük családtagunk, barátunk születésnapját, mert örülünk a születésének, hogy Ő van nekünk és…
Tovább…

A Megváltó születését ünnepeljük

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó…
Tovább…

“Ilyen még nem volt!” – Közös zarándokúton Debrecen három püspöke

„Ilyen még nem volt” — adott hangot meglepetésének az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Olav Fykse Tveit, amikor Genfben egyazon város különböző felekezetű püspökeivel találkozott. A reformáció 500. évfordulóján Debrecen három püspöke — Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Palánki Ferenc római katolikus püspök és Fekete Károly református püspök — a reformáció jubileumi emlékéve…
Tovább…