Egyházmegyei körkép a betegek világnapja alkalmából a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársaitól

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja a betegek világnapja legyen. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai az év minden napján csendben teszik a dolgukat, látogatják és lelki támaszt nyújtanak a beteg embereknek, a világnap alkalmából pedig kórházakban megtartott szentmiséken, közös imádsággal és a betegeknek szóló apró figyelmességekkel hívták fel a figyelmet küldetésük és pasztorációs szolgálatuk fontosságára. 

 

 

1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A szegény sorsú francia lányt Szűz Mária közvetítőnek szánta és arra kérte, továbbítsa üzeneteit. Általa Mária a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét akarta megmutatni. A helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A betegek világnapja célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

 

1992-ben II. János Pál pápa rendelte el, hogy február 11. a betegek világnapja legyen. A pápa az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel, a keresztény tanítás teljességének szellemében fordult a betegekhez.

 

Ezen a napon a megemlékezésekkel az Egyház háláját és elismerését kívánja kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai ezekben a napokban apró ajándékokkal kedveskednek a meglátogatott betegeknek és egy-egy gyertyával, szentképekkel emlékeztetik a világnap fontosságára a kórházi osztályok dolgozóit.

 

 

A debreceni Szent Anna-székesegyházban dr. Krakomperger Zoltán plébános atya mutatott be szentmisét a betegekért, és az értük tevékenykedőkért. Homíliájában dr. Alexis Carrel életét hozta elénk példaként.

 

A csodák iránti szkeptikus Alexis Carrel kényszerhelyzetben került Lourdes-be. Egy orvostársát kellett helyettesíteni, aki nem tudott a súlyos betegeket szállító vonat kísérőjeként Lourdes-ba utazni.  Ekkor a Nobel-díjas, kiváló sebész szemtanúja volt két csodálatos Lourdes-i gyógyulásnak. Egész életén át dolgozott lelkében ez az élmény, harcolt egymással a tudományos és a vallásos világnézet. Megelőzően Carrel is azt vallotta, ami akkor is és ma is divatos, hogy egyedül a tudományos magyarázat ad megbízható ismeretet. Ezzel szemben, amit Lourdes-ban látott, alapjaiban húzta át addigi nézeteit. Élete végén eldöntötte a csatát:

 

“Drága Szent Szűz, Te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak Hozzád, oltalmazz meg engem. Hiszek Benned. Fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem. De leghőbb vágyam és minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek.”

 

1942-ben már ezt írta naplójába:

 

„Hiszek az Isten létezésében, a lélek halhatatlanságában, a kinyilatkoztatásban és mindabban, amit a Katolikus Egyház tanít, az áldozatról szóló csodálatos tanában, ami annak lényege”.

 

“Mennyire vakok az értelmiségiek. Eddig én magam sem láttam tisztán… Jelenkori civilizációnk végtelen nagy tévedése, hogy az értelmi és a társadalmi fejlődésnek adtuk meg az elsőbbséget… Szeretnénk tudni az élet értelmét. Képtelenek vagyunk az életünket irányítani, ha nem tudjuk, mit jelent az élet és mit jelent a halál.” (Napló, 1940. 12.16.)

 

“A hit válasza… Összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudományé.” (Gondolatok az életmódról)

 

Az embert egységes egészként kezelve fontos, hogy amikor gyógyulásról beszélünk, ne csak a test, hanem a lélek gyógyítására is hangsúlyt helyezzünk. Ebben tudnak a kórházban fekvő betegek számára segítséget nyújtani a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai.

 

A debreceni Megtestesülés templom plébánosa, a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársa, Tóth László atya az esti szentmisében imádkozott a betegekért és a Szolgálat munkatársaiért. Geréné Sárga Monika, sajtóapostol, aki a beteglátogatóként a Debreceni Klinikákon tevékenykedik, Kapturné Bíró Beátával készített interjút a Betegek világnapja alkalmából.

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza lakói számára hosszú idő után Kálmán József atya, a debreceni Szent Család-templom plébánosa mutatott be szentmisét az intézményben. A lakóknak lehetőségük volt elvégezni a szentgyónást, áldozást, és mindnyájan személyes áldásban részesültek. Nagy öröm volt számukra a szentmisén való részvétel lehetősége, melynek végén közösen énekelték a Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket, majd igés lapot kaptak a jelenlevők.

 

A kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházban Katona István Atya, – aki kórházlelkészként pasztorálja a betegeket a mindennapokban -, ünnepi énekes Mária-misét mutatott be a lourdes-i jelenések emléknapja alkalmából. A szentmisének, melyen az osztály betegei Dolhainé Szűcs Rita beteglátogató hívására vettek részt, a Rehabilitációs osztály egyik kis szobája adott otthont. A szentmise végén a betegek személyes áldásban részesültek.

 

 

Vásárosnaményban a Szatmár-Beregi Kórházban Jónás Julianna beteglátogató személyre szóló örömhírrel – igés lappal – ajándékozta meg a betegeket, a kórházi dolgozók gyertyát kaptak ajándékba. Berényiné Dr. Felszeghy Márta, a Kórházlelkészi Szolgálat koordinátora is látogatást tett a kórházban, ahol végigjárták az osztályokat, köszöntötték a kórház dolgozóit, méltatva és megköszönve munkájukat, akik nagy örömmel fogadták kezdeményezést, a találkozásokból pedig jó hangulatú beszélgetések születtek. Az osztályos főnővérek elmondták, hogy valamennyien fontosnak tartják a szolgálatot és azt az időt, amit a beteglátogatók napról-napra a betegek mellett töltenek.

 

 

A különleges nap tiszteletére Marossy József plébános atya, a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársa, szentmisét mutatott be a Vásárosnaményi templomban a betegekért és egészségügyi dolgozókért.

 

A nagykállói Sántha Kálmán Szakkórházban a február 11-i szentmisét közös imádság előzte meg, István Judit beteglátogató kezdeményezésére. A betegekkel közösen imádkozták a rózsafüzért, kérve a Szűz Anya közbenjárását a gyógyulásáért. Ezután a betegekért mutatta be a szentmisét a kórházlelkészünk, Ruszki Gábor atya. A pislákoló gyertya fénye világította be a kis kápolnát, Gábor atya az evangélium szavaival bíztatta a betegeket, hogy legyenek olyanok a hitben, mint az oltáron levő gyertya lángja, aminek, habár olyan gyengének tűnik a lángja, viszont a sötét szobát ez az apró láng is gyönyörűen be tudja világítani. Ezután elmesélte a lourdes-i jelenés történetét, és buzdított mindenkit a rózsafüzér imádkozására. A mise végén mindenki kapott egy lourdes-i szentképet, aminek a betegek nagyon örültek.

A fehérgyarmati kórházban Szabó Róbertné Tóth Anikó beteglátogató kezdeményezésére, aki hitoktatóként is segíti az egyházközséget, a római katolikus hittanra járó gyerekek apró ajándékokat készítettek a kórházban fekvő betegeknek, melyeket Anikó adott át a látogatásai során.

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén található további egészségügyi intézményekben, Debrecenben a Kenézy Kórházban, Nyíregyházán, Mátészalkán és Berettyóújfaluban is megemlékeznek a Kórházlelkészi Szolgálat beteglátogató munkatársai a betegek világnapjáról.

 

Berényiné dr. Felszeghy Márta
kórházlelkészségi koordinátor

 

Forrás: a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei Kórházlelkészi Szolgálata