Elstartolt az ELI-honlap

2017. november 4-én útjára indul a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (ELI) hivatalos weboldala, mely az intézet elsődleges online kommunikációs csatornája. Hírforrás, melyből elsősorban az egyházmegye lelkipásztorai és szolgálatot teljesítő világi hívei meríthetnek aktuális információkat. A honlap elérési címe: eli.dnyem.hu.

Az ELI – többéves kihagyás után – 2017-től ismét Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának épületében működik. Az intézet irányításával Palánki Ferenc megyéspüspök a társszékesegyház plébánosát, Felföldi László általános helynök atyát bízta meg 2017. augusztus 1-től.

A plébánia épülete korábban is otthont adott az egyházmegyei lelkiségi mozgalmaknak: cursillót, cor-hétvégét, hitoktatók, akolitusok továbbképzését tartották és tartják itt a jövőben is. Az intézet havonta egy alkalommal papi rekollekció keretében egynapos lelkigyakorlatot tart az egyházmegyében szolgáló papság részére, más-más előadó vezetésével. A papi rekollekciók, Palánki Ferenc püspök atya szándéka szerint, további programokkal egészülnek ki a tíz éven belül felszentelt fiatal papok számára, akik a lelkigyakorlatot megelőző este beköltözhetnek az ELI-be, ahol kötetlen beszélgetések során találkozhatnak – adott esetben – a főpásztorral is, hogy a felmerülő nehézségeikre választ vagy megerősítést kapjanak, akár egymástól is.

Az intézet gondoskodik az akolitusok rendszeres képzéséről, valamint megszervezi a kreditpont-rendszerű továbbképzés lépcsőfokait a hitoktatók részére. Az intézet látja el a hittanórák szakmai felügyeletét, melyek nyilvántartásában az ún. Bellarmin Hitoktatási Nyilvántartó Rendszerre való áttérést koordinálja, amely a hitoktatók munkáját teszi könnyebbé és ellenőrizhetőbbé, akár a fenntartó, akár a plébános részéről.

A központ kiemelt feladatként folyamatos szakmai, lelki képzési programokat szervez az egyházmegyében szolgálatot teljesítő kántoroknak és az itt élő katekétáknak is.

„Programjaink lehetőséget biztosítanak a hétköznapok monotóniájának megtörésére, hogy Istenre és lelki-szellemi életünkre figyelve, felfrissülve igazítsuk életünket a helyes irányba, és így térhessünk vissza az egyházközségeinkbe.”

Felföldi László
általános helynök,
az ELI igazgatója