Hitoktatói felmérés eredménye

A 2017 szeptemberében újjászerveződő Hitoktatási Iroda feladatának tekinti, hogy minél hasznosabb, alkalmazhatóbb képzéseket nyújtson a katekéták számára, ezért a szeptemberi képzésen lehetőséget biztosított a hitoktatók számára, hogy leírják véleményüket, megfogalmazzák igényeiket. A képzésen 99 hitoktató vett részt, és 52-en töltötték ki az igényfelmérő kérdőívet az alábbi kérdésekben, témakörökben:

  • Mely korosztályokkal kapcsolatos képzéseken vennének részt szívesen?

  • Milyen időtartamú képzésen vennének részt szívesen?

A hittanoktatók visszajelzései igényeikkel, elvárásaikkal kapcsolatban:

Képzések és segítséget igénylő területek (%):                                                                                                                                     

A játékos tanulás módszertani kérdései:

hogyan lehet jobban bevonni a gyermekeket a hitoktatásba?

30
élménypedagógia 26
hittanórai tapasztalatok megosztása, egy-egy téma feldolgozása 23
gyermekénekek, egyházi énekek a hittanórán 20
a gyermekek félelmei, lelkigondozói módszertan 20
egyházi ünnepekhez kapcsolódó kreatív nap 19
ötlettár hittanosnap vagy rekollekció szervezéséhez 18
fiatalok lelkigondozása, evangelizációs lehetőségei 18
báb- és drámapedagógia 17
önismereti óraötletek felsőben 17
különböző tanítási formák alkalmazása, kooperatív tanítás és tanulás 17
teológiai továbbképzés: nehéz kérdések 17
érzelmi intelligencia, szekuláris családok gyermekeinek hitoktatása 16
konfliktuskezelés 16
bibliodráma 16
önismereti tréning 15
szakmai fórum, gyakorlati tapasztalatcsere 15
fegyelmezés a hittanórán 14
kiégés megelőzése és feldolgozása 12
ünnepi műsorokra való felkészülés 12
fejlődéslélektan 12
az egyházközségi integráció jó gyakorlatai az iskolákban 11
modern IKT eszközök és a fiatalok evangelizációja 9
ifjúsági munka 8
tanterv, tanmenet írása 4

 

A kérdőívre adott válaszok alapján kezdődött meg a különböző szakmai képzések és lelkinapok szervezése.

 

A teljeség igénye nélkül néhány vallomás:

„A volt óvodásaim szülőként hozzám hozták a gyerekeiket, keresték a mi csoportjainkat.”

„Voltak tanítványaim, akik a hittanórák hatására jöttek el az adventi hajnali szentmisére.”

„Minden csöppség Isten egy csodája. Erre döbbentem rá első ovis óráimon, s azóta is ez az élmény motivál.”

„Életem egyik legszebb pillanata volt, amikor, éppen Jézusról beszéltem, az egyik diákom megjegyezte: – Nővér úgy beszél róla, mintha tényleg egy létező személy lenne… Ő valamit megérzett.”

„A nagyok, ha felnőttek is, jártak templomba, sőt volt aki az esküvőjére is meghívott.”

„A szeretet, amit kapok a gyerekektől, felbecsülhetetlen (: „

„Siker, amikor élvezik az órát, amikor sikerül felkelteni az érdeklődésüket.”

„Amikor meg tudom mutatni, hogy Jézus nem tett különbséget az emberek között.”

„Hittanosok szüleinek házasságrendezése, kereszteletlen gyerekek megkeresztelése. Szülők bevonása, visszatérése a templomba.”

„Minden nap lehetőség arra, hogy a gyerekeket Istenhez vezessem, én is általuk erősödök. Sokszor tükröt tartanak és átlátnak rajtam. Ha újra hivatást kellene választanom, újra hitoktató lennék.”

 

Köszönjük a hitoktatók együttműködését, amivel segítették munkánkat, valamint, hogy őszintén vallottak munkájukról, sikereikről, nehézségeikről, terveikről!

Hitoktatói Iroda