Utat találni a szívhez – A Kett-módszer hazai szakmai vezetője tartott továbbképzést hitoktatóknak

Szakmai módszertani továbbképzésen vettek részt egyházmegyénk hitoktatói 2020. február 14-én, Nyíregyházán, és 15-én Debrecenben. A Hitoktatási Iroda szervezésében immár negyedik alkalommal érkezett egyházmegyénkbe Sipos Edit, a Franz Kett Pedagógia Műhely vezetője, a Kett-féle szemlélet és módszertan hazai képviselője, hogy az elismert, római katolikus hitű, német valláspedagógus által kidolgozott, mély pszichológiai – teológiai hátterű módszert megismertesse a katekétákkal. A nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendő kurzuson egyházmegyénkből mintegy félszáz hitoktató és óvodapedagógus vett részt, akik közül többen folyamatos résztvevői a képzés újbóli alkalmainak.

 

A szakmai továbbképzést irányító Sipos Edit Németországban személyesen Franz Kett-től tanulta a közösségi életre nevelésében, az élet szépségeinek felfedezése iránti igény kialakításában, és a gyermekek istenkapcsolatának mélyítésében segítő, szívhez szóló módszert:

 

 

–  Franz Kett módszerét nem elméleti előadások keretében ismerik meg a résztvevők, hanem átélt és reflektált foglalkozásokból. A Kett-módszer szakít a nevelés tudományosan megfogalmazott szemléletével. A Kett-módszertannal felépített foglalkozások abban segítenek, hogy a gyermekek élményeket megélve juthassanak egy, a természetet, a szépséget, a misztériumokat észrevevő és és értékelő szemléletmódhoz. A Kett-pedagógia így segít utat találni a szívhez, azaz a szívüket táplálja. Ezáltal a gyermek megkapja tőlünk, amire szüksége van: értéket kap, kapcsolatba kerül a teremtett világgal és táplálja istenkapcsolatát. Ugyanakkor a Kett-féle valláspedagógia egy út, mely nem ér véget az egyes foglalkozások végén, szemléletes, sajátos nevelési stratégiája a köztes időkben is, mintegy az úton járva, alkalmazható – fogalmazott Sipos Edit.

 

 

A módszer sajátos képi megjelenítése a résztvevők által közösen alkotott padlóképek. Az alkotás egyes fázisain keresztül a résztvevők átélhetik a szimbólumokra, az önmagukra, egymásra és az Istenre való rácsodálkozás és az egymás között kimondott ima szépségét, valamint a lélek mindennapokból történő kiszakadásának állapotát. A padlóképek készítéséhez az érzékszervek tudatos és aktív használatának bevonásával a kendők, selymek, filcek, termések, gyöngyök, kövek, virágok felhasználásával a cselekvő mozdulatsorokon keresztül a képzésen résztvevő hitoktatók megélhették, hogy mindannyian Isten egyedi, csodálatos és szerethető teremtményei és képmásai vagyunk, akik közösen éljük meg, és csodálkozunk rá újra és újra Teremtőnk gondviselő szeretetére és a teremtett világ szépségeire.

 

 

A Kett-módszer korosztálytól függetlenül elismert pedagógiai szemlélet Európa-szerte mind katolikus, mind pedig a protestáns valláspedagógiákban, nem véletlen, hogy egyházmegyénk katekétái is egyre nagyobb számban alkalmazzák az iskolai és a plébánia hitoktatásban.

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet / Papp Erika