Férfiaknak szervez lelkigyakorlatot az ELI április 7-én

Egész napos lelkinapra hívja a férfiakat előadásokkal, közös imával, kiscsoportos megbeszélésekkel és közös ebéddel Felföldi László helynök atya, az ELI igazgatója az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetbe, Nyíregyházára (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.) 2018. április 7-én, szombaton 9.30 – 16.00 óráig.  A lelkinapon Szabó József spirituális atya tart előadást arról, hogyan fedezzük fel a hiteles (Isten akarata szerinti) férfi identitást és annak gyakorlati megélését Jézus Krisztusban, mint valóságos Istenben és valóságos emberben…
Tovább…

Hiszünk? Meggyőződés a láthatatlanról…

Mindannyian ismerjük az érzést, amikor kísértést szenvedünk. A szerzetesek ezt úgy nevezik, hogy mindennapi kenyér. Mivel olyan gyakori és rendszeres a kísértés, mint a kenyér, amit mindennap magunkhoz veszünk. Nem kerülhetjük el. Hol erősebben, hol gyengébben, de folytonos az ostrom, amely bennünk zajlik. Az ostromlottság folyamatos megélése bátortalanná tenne minket, ha egyedül kellene küzdenünk és ha a küzdelmünknek nem lenne célja és értelme. De tudjuk, hogy Jézus már megharcolta ezt…
Tovább…

A Szentatya jóváhagyta: szentté avatják V. Pált, a párbeszéd pápáját

Ferenc pápa március 6-i kihallgatáson VI. Pál esetében is jóváhagyta a csodát, és elrendelte a szenttéavatási dekrétum kibocsátását. VI. Pált vélhetően 2018 őszén, az ifjúsági témát tárgyaló római püspöki szinódus idején avatják szentté. Török Csaba egyetemi tanár írásában így méltatta VI. Pált: A konklávé június 21-én választotta meg VI. Pált. De ki is volt Giovanni Battista Montini, aki 1897. szeptember 26-án látta meg a napvilágot polgári-értelmiségi családjának concesiói vidéki házában?…
Tovább…

Nyírteleki általános iskolások! Zsongásra fel március 22-én!

Egyházmegyénk ifjúsági irodája ismét ZSONGÁSRA készül… Zsongani fogunk, méghozzá veletek: általános iskolás fiatalokkal! De mi is ez a zsongás? Olyan lelki, közösségi délelőtt egyházmegyénk katolikus általános iskoláiban, ahol középiskolás fiatalokkal segítünk a gyerekeknek a nagyböjti időben az ünnepre való lelki felkészülésben. Mindezt közösségben, játékosan: zsongva! Március 22-én és 23-án a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjaival találkozunk Nyírtelken. Tartsatok velünk! Zsongásra fel!   További időpontok 2018-ban: • Március 26. Geszteréd…
Tovább…

Szent József ünnepe: az apák ünnepe

Március 19-e Szent Józsefnek, az egyetemes egyház védőszentjének főünnepe. József nem volt Jézus apja, de apukaként, édesapaként nevelte Jézust. Így ez az ünnep a gyermekeik sorsát meghatározó apák ünnepe is lett. Lukács evangélista többször Józsefet nevezi Jézus atyjának: József az apa helyén áll Jézus életében. Atyai szerepe abban is megnyilvánult, hogy korabeli szokás szerint ő adott nevet a gyermeknek. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta meg, aki József fiává tette…
Tovább…

A „mintha” elegáns jelenléte a világban – ez maga az életszentség: beszélgetés Barsi Balázs OFM ferences szerzetessel

Barsi Balázs OFM 2018. március 12–14-ig Debrecenben a Szent László Domonkos Plébánián, 13-án délelőtt pedig Egyeken tartott nagyböjti lelkigyakorlatot, majd a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalába is ellátogatott, ahol a déli zsolozsma és elmélkedés perceit osztotta meg a hivatal dolgozóival. A ferences szerzetessel Kovács Ágnes, az egyházmegye sajtóreferense beszélgetett: – Amikor az ember eljut arra a szintre, hogy már semmi mást nem akar, csak Isten akaratának érvényesülését az életében, azt hosszú…
Tovább…

Gyűjtés a Szentföld javára a templomokban március 18-án

A Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve március 18-án gyűjtést hirdet a templomokban a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára, ahogyan Szent Pál is a korintusi testvérekhez fordult, és bátorította őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő híveket.  A szentatya szavai szerint “mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”. Az előző évi gyűjtés során a hazai katolikusok közel 73 millió forinttal segítették a szentföldi…
Tovább…

Magyar egyházi küldöttség a NEK-ről a Vatikánban

Erdő Péter bíboros, prímás vezetésével magyar egyházi küldöttség tárgyalt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról március 15-én, csütörtökön a Vatikánban. A megbeszélés részleteiről a magyar főpásztor nyilatkozott a Vatikáni Rádióban. „Az Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága előtt a magyar delegáció ma délután beszámolt a Budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről. Először Marini érsek úr (Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke – a szerk.) mutatta be a pápai bizottság ez…
Tovább…

2013. március 13. – Habemus Papam! Van pápánk!

2013. március 13. azért különleges dátum, mert öt évvel ezelőtt szállt fel az a bizonyos fehér füst a Vatikán megfelelő kéményéből, amely jelezni hivatott a tényt: van pápánk.   Öt éve Öt esztendővel ezelőtt 2013. február 28. estével zárta le XVI. Benedek pápa hivatali szolgálatát. Az egész világot, különösen a katolikusokat megdöbbentette ez a lépés. Bár Benedek pápa népszerűsége elmaradt elődje, az azóta szentté avatott, lengyel pápa, II. János Pálé…
Tovább…

Katolikus papok a ’48-as forradalom és szabadságharcban

A történelmi egyházak papjai és lelkészei a szószékről lelkesítették az embereket a forradalom és szabadságharc eseményeiről 1848–1849-ben. A hivatalos jogszabályok kihirdetésére kifejezetten kötelezte őket a magyar kormány, melynek saját hatáskörükben tettek eleget, vagy tagadták meg. A különböző törvények, intézkedések felolvasása azonban végzetessé vált számukra a szabadságharc leverése után, így a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetéséért, amely kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, többeknek várfogság lett a részük, felekezetüktől függetlenül. Az 1848. március 15-i forradalom…
Tovább…

Pápai katekézis az első keresztény oltárról

A Szentatya egy, a szentmiséről szóló tanításában kiemelte, hogy az első keresztény oltár a kereszt volt. Ferenc pápa rámutatott: a pap, aki a szentmisén Krisztust képviseli, betölti azt, amit az Úr maga cselekedett és amit az apostolokra bízott az utolsó vacsora során: vette a kenyeret és bort, hálát adott, tanítványainak adta és így szólt: Vegyétek, egyétek és … igyátok: ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek…
Tovább…

Gyászhír – Elhunyt Hasulyó András nyugalmazott plébános

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Hasulyó András címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 79., áldozópapságának 55. évében, március 11-én elhunyt. Temetése március 16-án, pénteken lesz. Az ajaki Nagyboldogasszony-templomban 11 órakor engesztelő szentmisét mutatnak be lelki üdvéért, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra hamvait. Hasulyó András 1940. február 3-án született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon. Egerben szentelték pappá 1963. június 13-án. 1963-tól 1965-ig Taron, 1965 és 1967 között…
Tovább…

A földön minden hely jó alkalom az Úrral való találkozásra!

„Mondhatjuk, hogy ez a hét (a nagyböjt 4. vasárnapját követő hét) a templom hete. Templomainkat szent helyként tiszteljük, Isten lakóhelyeként tekintünk rájuk, ahol áldozatot mutatunk be neki: az Eucharisztiában, az imában, a dicséret, a hála és a közbenjárás áldozatát. Így a templom az Istennel való közösségi és személyes kapcsolat kiváltságos tere. Még sincsenek olyan helyek – sem hegyek, sem templomok –, amelyekhez Isten kizárólagos módon kötné jelenlétét. Az élet minden…
Tovább…