Fiatalok és Szerzetesek Találkozója Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban

Szeretettel hívjuk az egyházmegye 14-18 éves fiataljait 2018. február 10-én de. 10 órára a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumba, a Fiatalok és Szerzetesek Találkozójára. Az ide esztendőben a Szaléziakat hívtuk meg, akik vidám, fiatalos találkozót ígértek. Program: 930-tól gyülekező 1000 Szaléziak bemutatkozása, ismerkedés, játék, vetélkedő, tánc 1230 ebéd 1300 közös szentségimádás 1345 könnyes búcsú A tavalyi évben nagy sikert aratott Lemon Bár a találkozón ismét megnyitja kapuit, ahol a fiataloknak lehetőségük…
Tovább…

Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat! Élménybeszámoló a Taizéi Európai Ifjúsági Találkozóról, Bázelből

50000 adag meleg étel, 7 tonna kenyér, 55000 üveg ásványvíz, 30000 darab alma és mandarin, 125 különjárat. És mindez  20000 fiatalért, akik úgy döntöttek, hogy az Óév végét és az Újév elejét Bázelben, a Taizéi Európai Ifjúsági Találkozón szeretnék eltölteni, közösségben egymással és Istennel. És a 20000 résztvevő között ott volt 32 fiatal a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből is. A 2017. december 28. és 2018. január 1. között megrendezett találkozónak rendhagyó módon…
Tovább…

“Hogy mindnyájan egyek legyenek” – a keresztény egységről az ökumené jegyében

Az ökumenikus imahét a keresztény egyházak közös imahete, amelyet évről évre januárban rendeznek meg világszerte. Az imahét Paul Wattson (1863–1940) anglikán paphoz fűződik, aki 1908. január 18–25. közötti imanyolcadra hívta a keresztény hitű embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A keresztények közötti egység keresése volt a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) egyik fő célkitűzése is, ahol fölmerült egy ökumenikus direktórium kidolgozásának igénye, mely hamarosan két részletben – az első 1967-ben, a második 1970-ben…
Tovább…

Ökumenikus imahét a krisztushívők egységéért: január 21-28.

2018-ban az ökumenikus imahetet január 21-28. között rendezik meg. Az imahét anyagát a karibi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). Az országos nyitó istentisztelet 2018. január 21-én, vasárnap 19 órakor lesz a Szent István-bazilikában, ahol szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíboros és igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa…
Tovább…

Hívom a családokat 2018 januárjában – Bíró László püspök levele

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll! Bíró László püspök levele: Folytatom azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9. Világtalálkozójára felkészítő lelkipásztori útmutató összeállításánál. A család hivatása. Sokan azért nem tudnak Istenben bízni, mert nem kapták meg azt, amit Tőle kértek. Ha Isten tényleg szeretne – mondják –,…
Tovább…

Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a Sapientian

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott képzés célja a XXI. század pasztorációs problémáinak teológiai-pszichológiai áttekintése, mely során a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a hozzájuk forduló emberek problémáit, és segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján. Korunk megváltozott kihívásait szem előtt tartva, a szervezők szeretnének segítséget nyújtani a közösségi és egyéni lelkipásztori feladatokhoz, továbbá a résztvevők mentálhigiénéjének erősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségeik fejlesztésében.     Témák…
Tovább…

Ferenc pápa az iskola és a családok szövetségéről

Ferenc pápa az iskola és a család közötti szövetség újrakötését hangsúlyozta beszédében, amikor 2018. január 5-én fogadta az Olasz Katolikus Tanárok Szövetségének képviselőit. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a pedagógusoknak olyan gyerekek formálásában kell közreműködniük, akik érdeklődők és nyitottak az őket körülvevő valóságra, képesek a törődésre és a gyengédségre, ugyanakkor mentesek attól az előítélettől, mely szerint csak akkor érvényesülhetnek, ha agresszívek, kemények másokkal szemben. A Szentatya beszédét teljes terjedelmében itt közöljük:…
Tovább…

A szentségek felvételének útjai – a katekumenátus

Országszerte tartanak a katekumen foglalkozások a katolikus plébániákon, melyekre folyamatosan várják azoknak a 14. életévüket betöltött fiataloknak és felnőtteknek jelentkezését, akik mélyítenék hitbéli tudásukat, szeretnék jobban megismerni az Egyház tanítását és szeretnének szentségekhez járulni (keresztség, szentáldozás, bérmálás). A katekumenátus a felnőttkorban megtért, vagy az Egyháztól eltávolodott és oda visszatérni vágyó fiatalok és felnőttek bevezetésének módja az Egyházba. Mindazokhoz szól, akik keresik a hitet, többet szeretnének megtudni Istenről, kíváncsiak a keresztények…
Tovább…

Fehérváry Jákó OSB a házszentelés hagyományáról

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Mire való ez a szokás, miért jó házszentelőt tartani? A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben. A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn…
Tovább…