Egyéb hír

MeNöK – Tájékoztató az ifjúsági táborban résztvevők számára

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Ifjúsági Irodája 14-18 éves fiatalok részére nyári tábort szervez 2019. július 21-28. között Nagyvisnyón. A MeNöK, azaz Merjünk Növekedni Krisztussal címre keresztelt tábor szervezői fontosnak tartják, hogy a fiatalok együtt, egymásra hangolva és egymásra figyelve, Krisztusban növekedve együtt tervezzék és építsék a jövő egyházát. Az alábbiakban a…
Tovább…

Személyi változások a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyében

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi változásokról határozott 2019. augusztus 1-jei hatállyal:   Bákonyi Jánost plébánosnak nevezte ki a fényeslitkei Szentháromság Plébániára és a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola lelkészévé.   Fodor András helynök, főesperest – minden egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – felmentette a debreceni Szent Család…
Tovább…

„Tegyétek boldoggá az embereket!”  – Sárospatakon zárták a tanévet egyházmegyénk hitoktatói

Korunk hitoktatóihoz is szólhatna Árpád-házi Szent Erzsébet gondolata: “Tegyétek boldoggá az embereket”. A szentéletű királylány szülőföldjére, Sárospatakra kirándultak június 24-én egyházmegyénk katekétái, akik a Szeplőtelen Fogantatás titulusát viselő bazilikában tartották az elmúlt tanév ünnepélyes zárását. A pataki Szent Erzsébet Ház munkatársa tartott rövid ismertetőt a tevékeny felebaráti szeretetet megtestesítő magyar…
Tovább…

A mindenható Isten ma sem hagyja el népét, szolgálatára papokat rendel – Máté Péter és Szidor János diakónusokat mutatjuk be

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a 2019. június 22-én megtartott papszentelési szentmise szertartásán szerpappá, azaz diakónussá szentelte Máté Péter és Szidor János ötödéves papnövendékeket a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye honlapján közzétett, Máté Péter és Szidor János diakónusokat bemutató írást közöljük.   Azok, akik figyelnek Isten szavára és meghallják…
Tovább…

Papi szolgálatra készülve: „Mindent elviselek abban, aki erőt ad”

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2019-ben egy újmisés pappal gazdagodott: Sziklai Dávid diakónust szentelte pappá Palánki Ferenc megyéspüspök június 22-én Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban. Sziklai Dávid 1993. november 22-én született Debrecenben, majd kisgyermekként Nyíregyházára költözött a családjával, ahol óvodás korában ministrálni kezdett a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A papi szolgálatra készülve vallott hivatásáról:  …
Tovább…

Pap- és diakónusszentelést tartottak Debrecenben

Örömünnepet ült a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye június 22-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szentelte Sziklai Dávid diakónust és szerpappá Máté Péter és Szidor János akolitusokat.     „Sok áldozat, imádság áll a hivatások mögött, amelyet még több áldozat és reméljük, ezzel együtt még több imádság követ majd….
Tovább…

Ikonfestő tábor indul Balsán – Várják a jelentkezőket

Ikonfestő tábort szerveznek 10 év feletti gyermekek és felnőttek részére a Szabocs-Szatmár-Bereg megyében található Balsán 2019. július 23-27.  között (kedd-szombat). A tábor szakmai vezetője Papp Éva Gabriella hitoktató. A szükséges felszerelést, eszközöket a helyszínen biztosítják.   Szállás, étkezés a helyszínen: 3.500,-Ft/fő. Az első napon (kedd) ebéd, vacsora; az utolsó napon…
Tovább…

Papszentelést ünneplünk június 22-én a Szent Anna-székesegyházban

Mára hagyománnyá vált, hogy a Katolikus Egyházban június a papszentelés hava. 2019-ben a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye egy újmisés pappal és két diakónussal gazdagodik: Sziklai Dávid diakónust pappá, Máté Péter és Szidor János ötödéves papnövendékeket pedig szerpappá, azaz diakónussá szenteli Palánki Ferenc megyéspüspök a június 22-én, 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén…
Tovább…

A hivatás csúcsa, amit a papságban is elérhet az ember, az, hogy szent legyen – Ezüstmisét mutatott be Palánki Ferenc megyéspüspök Debrecenben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ezúttal a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatta be ezüstmiséjét pappá szentelésének 25. évfordulóján. Együtt ünnepeltek vele az MKPK tagjai — Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével —, paptestvérei, a város testvéregyházainak képviselői, Papp László Debrecen polgármestere, családja, az egyházmegye intézményvezetői és hívei.     A szentmise…
Tovább…

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek – A Szentháromság vasárnapja van

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” Nap, mint nap mondjuk keresztvetéskor, imáink és a szentmise kezdetén. Ez a Szentháromság, akinek a nevében kereszteltek meg bennünket. Misztérium, a keresztény hitünk lényege, mégis oly kevéssé mélyedünk el benne. Pünkösd utáni vasárnap ünnepeljük a Szentháromság vasárnapját.   A Szentháromságról szóló…
Tovább…

Közös hitünk megvallása kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő népeket – Pünkösdkor a Lélek kiáradását ünnepeljük

Pünkösd a húsvét utáni legrégibb keresztény ünnep. Mozgóünnep, melynek időpontját mindig húsvét napja határozza meg. Története ószövetségi eredetű: Mózes óta a kovásztalan kenyér ünnepe után hét héttel (50 nappal) tartották a hetek ünnepét, mely egy zarándokünnep volt, melyen Izrael fiainak meg kellett jelennie Jahve színe előtt. Az ünnepet az Újszövetség…
Tovább…